Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (LGD) to organizacja obejmująca swoim zasięgiem gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski), Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński). LGD powstała w 2005 roku dla realizacji programu Leader+ Unii Europejskiej. Celem programu Leader+ jest wspomaganie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi ze szczególnym naciskiem na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.


Cel ten realizowany jest w sposób oddolny, poprzez tworzenie partnerstw obejmujących przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (m.in. administracji samorządowej i państwowej, społecznego (organizacji pozarządowych, mieszkańców i ich grup, związków wyznaniowych itp.) oraz gospodarczego, zwanych lokalnymi grupami działania.

Misją LGD jest: "Inicjowanie i wspieranie działań społeczności obszaru Partnerstwa na rzecz ochrony bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu i rekreacji, z wykorzystaniem tradycji historycznej i kultury lokalnej obszaru Partnerstwa".

 

 

Związek Stowarzyszeń
"Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
NIP: 536-18-01-770
tel.: (0-22) 764-04-13
e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl

www: www.partnerstwozalewu.org.pl

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Godziny otwarcia biura: 8.00 - 16.00

Numer konta bankowego: 95 8013 0006 2001 0011 1285 0002