Fundacja Aktywni Razem

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM została utworzona w 2006 r. w ramach Schematu I Pilotażowego programu LEADER+.

Fundacja zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich regionu Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego zgodnie z przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju mając na celu: 

  • pełne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizację życia kulturalnego wsi;
  • skuteczną ochronę i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa przyrody;
  • ekologizację rolnictwa;
  • wzmocnienie i restrukturyzację sektora turystycznego;
  • informatyzację i rozwój gospodarki internetowej.

Fundacja zasięgiem swojego działania obejmuje gminy: Baruchowo, Gąbin (gmina miejsko-wiejska), Gostynin, Iłów, Kowal (gmina wiejska), Kowal (gmina miejska), Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny.

 

 

Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1
tel/fax: (+48) 24 276 61 33

e-mail: aktywni.razem@wp.pl

www: www.aktywnirazem.pl

Skorzystaj z możliwości wsparcia działalności statutowej LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM

Nr rachunku: 48 9036 1014 2600 2583 2000 0020

Wizją obszaru Lokalnej Grupy Działania jest stworzenie regionu znanego w Polsce i zagranicą z możliwości biernego i aktywnego wypoczynku w ciszy i spokoju, w kontakcie z naturą, nad czystymi jeziorami i w lasach Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ale także znanego ze specjalistycznych produktów turystycznych w zakresie turystyki edukacyjnej (ekologicznej i kulturowo-historycznej), wodnej, rowerowej, konnej, zdrowotnej i konferencyjno -szkoleniowej, oferowanych zarówno osobom fizycznym jak i prawnym - instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom, dzięki modelowym wspólnym działaniom na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego regionu.

 

Obszar działania Fundacji charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi:
największą na Mazowszu liczbą jezior, których urok podkreślany jest szczególnymi walorami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, sąsiedztwem Wisły oraz ogromnym i różnorodnym dziedzictwem kulturowym i historycznym.

W ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja AKTYWNI RAZEM wdraża Lokalną Strategię Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego obejmującą budżet ponad 15 mln złotych.